smsbobrik

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

MŠ BOBRÍK

INFORMÁCIE PRE RODIČOV


Sídlo školy: Mukačevská 1, Prešov (pri Družbe - Námestie Kráľovnej pokoja, v objekte ZŠ Mukačevská 1)

Názov školy: Súkromná materská škola "Bobrík"

Druh školy: Trojtriedna MŠ /od septembra 2013/, s celodennou výchovnou starostlivosťou detí od 2 do 6 rokov


Prevádzka školy celoročná: Pondelok - piatok od 6:30 - 17:00 hod.

Zápis do MŠ:
v prípade potreby aj počas celého roka

Vyučovací jazyk: Slovenský


SMŠ BOBRÍK JE OTVORENÁ POČAS CELÉHO ROKA

S VÝNIMKOU ŠTÁTNYCH SVIATKOV, VIANOČNÝCH PRÁZDNIN A 4 TÝŹDŇOV


Dátum zriadenia školy:

Rozhodnutím MŠ SR 26.6.2006 bola súkromná MŠ zaradená do siete škôl a školských zariadení od 1. septembra 2007.


Aktuality a novinky z našej SMŠ


Zdravá  životospráva
• Otužovanie tela - pravidelný pobyt detí vonku, šport, cvičenie
• Zdravé stravovanie a dodržiavanie pitného režimu s rešpektovaním stravovacích návykov a odpočinkom
• Zdravý úsmev –  základy pravidelnej starostlivosti  detského chrupu


Podpora talentovaných detí
• Krúžková činnosť
• Všestranné aktivity – celkový rozvoj dieťaťa
• Kultúrne aktivity a podujatia

Podpora vzdelávania a výchovy
• Moderný prístup vzdelávania s využitím inovačných  trendov
• V spolupráci s rodičmi – želania rodičov a individuálnym prístupom
• Dôsledná predškolská príprava
• Rozvoj kreativity a flexibility dieťaťa


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky